Erfgoed

SLIM ERFGOED?


Erfgoedgebouwen zijn "speciallekes". Vaak gaat het over vrij oude gebouwen, die beschermd zijn. Meestal worden ze ook gebruikt om kunstwerken te archiveren of tentoon te stellen. Het beheer van dergelijke gebouwen op het vlak van energieverbruik of binnenklimaat is totaal anders dan bij klassieke gebouwen.


Vaak wordt er prioriteit gegeven aan het binnenklimaat rond de kunstwerken en is het energieverbruik secundair. We zien echter meestal dat het binnenklimaat niet gegarandeerd wordt (het is niet zichtbaar, meetbaar en dus niet te managen) én we zien een zéér hoog energieverbruik.


METIZ   heeft betaalbare, slimme en flexibele oplossingen voor beide problemen. Wij maken het binnenklimaat van uw kerk, museum of beschermd gebouw online zichtbaar en leveren de nodige diensten om uw gebouw optimaal te gebruiken en te beschermen.

MONITORING BINNENKLIMAAT

In musea, historische gebouwen en  kerken is het binnenklimaat cruciaal. Zowel het gebouw als de collecties zijn onderhevig aan korte termijn schommelingen en lange termijn processen.


Een slecht binnenklimaat kan schade toebrengen aan het gebouw of de collectie. Een slecht werkende klimatisatie is bovendien energie verspillend en gaat ten koste van het meestal krappe budget.


METIZ is gespecialiseerd in het monitoren van het binnenklimaat met draadloze loggers. Het zij met discrete sensoren met directe opslag in de cloud, het zij met professionele sensoren met LCD.


Deze dataloggers kan u aankopen (inclusief installatie,configuratie en toegang tot de helpdesk) of tijdelijk huren.Monitoring museum
Draadloze sensor
Draadloze LUX meter
Luchtgroep museum
Audit verwarming erfgoed
Audit museum

GEBOUW OPTIMALISEREN

Musea, historische gebouwen en  kerken moeten voorzichtig aangepakt worden. Vaak is het beter niets te doen, dan in te grijpen. Inzicht krijgen in het binnenklimaat en energieverbruik is de eerste stap.


Bij een gebouwoptimalisatie monitoren wij gedurende 3, 6 of 12 maand het binnenklimaat rond de kunstwerken én de werking van de verwarming, bevochtiging en ventilatie. U volgt de gebouwprestaties mee op ons smartbuildingplatform.


Op basis van deze analyse en een grondige audit, stellen wij de optimale instellingen voor van de klimaatinstallaties of  adviseren wij u bij de nodige aanpassingen aan deze installaties of het gebouw.


Aanvullende diensten zijn dynamische simulaties om verschillende scenario's  van maatregelen te berekenen en te visualiseren.


WAT KUNNEN WIJ DOEN VOOR U?


In kerken, musea en historische gebouwen zien we vooral snelle schommelingen van temperatuur en vocht. Zéér nefast voor de kunstwerken en het gebouw. Anderzijds zien we in deze slecht geïsoleerde gebouwen een zéér hoog energieverbruik.


Hoe krijg je dit opgelost? Moet je verbouwen? Of moet je de bestaande installaties optimaliseren? Heeft het zin het aantal bezoekers te beperken op kritieke momenten? Wie geeft u onafhankelijk, niet-commercieel advies?


METIZ is als onafhankelijk ingenieursbureau het best geplaatst om u het nodige advies te geven én om u  inzicht te geven in de gebouwprestaties van uw  gebouw (tijdelijk of permanent).


Afhankelijk van de vraag en het budget van de klant, vinden wij wel een oplossing. U kan ons volledig vrijblijvend contacteren voor een vraag of een bezoek aan uw gebouw. Neem gerust contact op met ons.   

Onze klanten

Monitoring museum

Sportimonium Zemst: 

Monitoring Museum, archief en depot

Monitoring museum

Stadsmuseum Lier: 

Opvolging binnenklimaat en ontvochtiging luchtgroep


Monitoring kerk

Kerk Provincie Antwerpen

Opvolging binnenklimaat gedurende een jaar in voorbereiding verbouwingswerken.


Monitoring kerk

Kerk Middelburg (NL)

Monitoring op 11 plaatsen in combinatie met comfortmetingen.