Nieuws

Partner voor monitoring, analyse en beheer van gebouwen.

Nieuw KB binnenklimaat

23/5/2019

Wetgeving binnenklimaat verandert nogmaals

Drie jaar na de publicatie van federale wetgeving rond het binnenklimaat en de ventilatie van werkplekken, verandert de wetgeving opnieuw. 


De werkgever moet de nodige technische en/of organisatorische maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat de CO2-concentratie in de lokalen lager is dan 900 ppm. (Deels afhankelijk van de buitenconcentratie)
 
Als de werkgever echter op basis van de risicoanalyse kan aantonen dat de werknemers een gelijkwaardige of betere bescherming genieten als gevolg van het uitschakelen of verminderen van zoveel mogelijk verontreinigingsbronnen, dan volstaat het dat de CO2-concentratie in de werklokalen gewoonlijk lager is dan 1200 ppm, of dat er een minimum ventilatiedebiet is van 25m3 per uur per aanwezige persoon.
  
Voor bestaande gebouwen die nog niet aan deze normen kunnen voldoen, moet er een actieplan worden opgesteld om ervoor te zorgen dat men op termijn wel aan deze normen voldoet. Er moet een stapsgewijze planning opgemaakt te worden om de situatie geleidelijk aan te verbeteren met maatregelen op korte, middellange en lange termijn.
  
Voor nieuwbouw (of fundamentele verbouwingen waarvoor een bouwaanvraag nodig is) na 1 januari 2020 moet de werkgever ervoor zorgen dat aan de nieuwe regels wordt voldaan.


U kan bij METIZ terecht voor


  • De gevraagde CO2 metingen 
  • De verplichtte risicoanalyse van lokalen, gebouwen of groepen van gebouwen
  • De opmaak van het actieplan.
  • Tussentijdse opvolging van de binnenluchtkwaliteit in afwachting van maatregelen
  • Permanente opvolging van de binnenluchtkwaliteit als organisatorische maatregel


U vindt de publicatie van de nieuwe wetgeving hier.


Meer info kan u krijgen op info@metiz.be. 

Analyse KB binnenklimaat
Analyse KB binnenklimaat

3/5/2019 

Comfortklachten online beheren


Comfortklachten managen in gebouwen is onbegonnen werk. Niet alleen zijn comfortklachten zeer subjectief, ze treden ook vaak op in verschillende lokalen en gebouwen en op verschillende momenten doorheen het jaar. Het is te droog, te muf, te warm, te koud,...


Hoe kan u dit beheren en de echt gefundeerde klachten er uit halen? Hoe vermijdt u het typische "brandjes blussen"? Wat gebruikt u als data bij discussies tussen vakbond, preventieadviseur en onderhoudsfirma?


METIZ heeft hiervoor een oplossing gevonden: wij brengen comfortklachten permanent online met één draadloze sensor. En dit voor één of meerdere lokalen van één gebouw of verschillende gebouwen. Van de data maken wij begrijpbare informatie via een kleurencode.


U hoeft geen investering te doen. Wij voorzien de sensoren en het online platform via een betaalbare leaseformule. Zo bent u zeker dat de monitoring en het online platform altijd werkt. 


Het online dashboard visualiseert de comfortklachten volgens het de nieuwe regelgeving over de ventilatie van arbeidsplaatsen. Wekelijks of maandelijks krijgt u ook een overzichtsrapport. Als het echt ergens de spuitgaten uitloopt sturen we een mailtje om u te verwittigen. 


Dit stopt de subjectieve discussie over binnenklimaatklachten en geeft u de nodige input om een lange termijn strategie te voorzien om te voldoen aan het nieuwe KB (26/3/2016). U kan zich concentreren op uw gebouwen en het comfort van de gebruikers.


Meer info kan u krijgen op info@metiz.be.  De productfiche vindt u hier.

Carpet plot CO2 concentratie kantoor
Windsensor
VOC sensor
Draadloze modem
VOC sensor luchtgroep
VOC sensor afblaas labos

11/01/2019

Vluchtige Organsiche Stoffen (VOC's) detecteren: een uitdaging! 


METIZ heeft het nieuwe jaar goed ingezet. Met een prikkelend project, waarbij de klant de aanwezigheid van VOC's (Vluchtige Organische Componenten) wou monitoren zowel in het kantoor, als daarrond wegens de aanwezigheid van veel chemische industrie en hardnekkige binnenklimaatklachten.


Daarenboven moest de windrichting mee gemonitord worden om de bron van de VOC's te kunnen opsporen.


Op drie uur tijd hebben wij een draadloze monitoring geplaatst. Wij monitoren nu elke 20 seconden de VOC stromen van de afblaas van de eigen labo's, de aanzuig van de luchtgroep van het kantoor, de eventuele inblaas van VOC's via de ventilatie en de VOC's die eventueel via de ingang van de naburige industrie infiltreert. Daarenboven staat er op het dak een draadloze windsensor met vorstbeveiliging en uitbreidingsmogelijkheden voor bijkomende VOC en H2S metingen buiten.


Voor de specialisten: de VOC's worden met een PID (Photo Ionisation Detector) gemeten, de enige professionele manier om dit te doen. Dit zorgt dat we zeer kleine concentraties (die geurlast veroorzaken) tot op PPB niveau (Parts Per Billion) kunnen detecteren en een zeer stabiele metingen kunnen doen zonder storende invloed van de temperatuur of relatieve vochtigheid.


Meer info over ons aanbod voor de industrie vind je hier.

Onze catalagous met alle mogelijke gasdetectoren vind je hier onder.

Gasdetectoren
Analyse KB binnenklimaat

5/12/2018

Een oplossing voor strenge binnenklimaateisen 

In 2016 is er een nieuw KB gepubliceerd dat het binnenklimaat in kantoren (en alle plaatsen waar mensen werken) in strengere normen goot. 800 ppm werd de norm qua CO2 concentratie (en 1200 ppm de bovengrens). Ook de relatieve vochtigheid werd aan banden gelegd: Tussen 40 en 60% werd het ideaal.

Zeer strenge eisen en niet eenvoudig om hier aan te voldoen!


Het is aan de werkgever om oplossingen of strategiën te voorzien als deze waarden niet gehaald worden.

Maar hoe weet u of uw werkplekken voldoen? 


Bij METIZ hebben wij een oplossing gevonden. Met één draadloze sensor kunnen wij het binnenklimaat (KB van 26/3/2016) op een werkplek rapporteren. Dit kan een tijdelijke meting zijn, maar evengoed  een permanente. In het laatste geval zullen wij de werkplek(ken) uitrusten met een binnenklimaatsensor die online de actuele waarden weergeeft zowel in grafiek als in een duidelijke kleurenplot voor de voorbije maand.


Tegelijkertijd kan u  altijd een overzicht oproepen  van alle momenten de voorbije weken/maanden/... waarbij er niet voldaan werd aan het KB. Dit stop de discussie over binnenklimaatklachten en geeft u de nodige input om een strategie te voorzien om te voldoen aan dit KB.


Meer info kan u krijgen op info@metiz.be


Binnenklimaatsensor
Carpet plot CO2 concentratie kantoor
PMV PPD meting
Betonkernactivering monitoring aanvoer en retour
Plafondsensor

5/11/2018

Betonkernactivering, het zit in de regeling! 

Bij METIZ zijn we gespecialiseerd in het optimaliseren van comfort in kantoren. Zeker wanneer er traag  reagerende systemen zoals betonkernactivering gebruikt worden, is het cruciaal dat de regeling doet wat er ooit gepland is op de studietafel.


In veel gevallen zien we dat projecten met dergelijke innovatieve koel- en verwarmingsafgifte, niet optimaal renderen en dat er toch comfortklachten optreden. Vaak zit het in de regeling: betonkernactivering is traag, en de regeling moet perfect zijn, anders riskeer je comfortklachten of een groot aandeel verwarming of koeling via de ventilatie. Wat niet de bedoeling is.


Een typische aanpak bij dergelijke klachten, is een monitoring van de verschillende temperaturen (enkelhoogte, bureau, plafondtemperatuur) op een aantal bureaus gedurende 3 maand. Dit is ook wat we bij deze klant hebben gedaan.


En dit gecombineerd met de officiële PMV/PPD metingen om het comfort te objectiveren volgens de norm ISO 7730 (zoals gevraagd wordt in het KB van juni 2012 en voorgeschreven wordt in de codex). Dit legt de vinger op de wonde. Stralingsverwarming (of koeling) kan je namelijk niet met klassieke temperatuursensoren evalueren. Op drie maand tijd zijn hier de comfortproblemen geanalyseerd en is er een oplossing gevonden.


Meer info over onze projecten in kantoren vind je ook hier.

Draadloze modem
Meting temperatuur enkelniveau
Profiel betonkernactivering
Monitoring droging
draadloze stroomconverter
Referentiemeting

11/10/2018

DAF trucks: Droog en heet! 

Bij METIZ kijken we niet op een uitdaging meer of minder. Toen DAF Trucks in Eindhoven ons de vraag stelde of we een luchtbehandelingskast konden monitoren, zeiden we natuurlijk direct ja !


Tot bleek dat er temperaturen tot 200°C en vochtigheden van 1% tot 100% konden optreden...


De luchtbehandelingskast maakt namelijk deel uit van een drogingsproces, om zo extreem koude lucht te produceren om de motoren van de vrachtwagens te testen.


Het warmtewiel van dat proces is zeer gevoelig voor te hoge temperaturen. En een warmtewiel... dat kost véél geld als dat beschadigd wordt.


METIZ werd aangezocht om het drogingsproces bijkomend te monitoren op vier plaatsen. Dankzij een integratie van DeltaOhm sensoren en een WirelessValue draadloze monitoring, konden wij op één dag tijd de ploeg van Daf Trucks en hun aannemer een real-time view geven op de extreme temperaturen en de vochtigheid. De monitoring blijft nog minstens een jaar lang parallel lopen aan de bestaande regeling van de kast ter controle.


Meer info over onze projecten in de industrie vind je ook hier.

Draadloze stroomconverters
Baseunit
DAF Dashboard

18/9/2018

Wij zoeken een school! 

METIZ is, samen met Factor 4, Goodplanet en ZuidtrAnt gekozen door het department onderwijs om twee pilootprojecten rond energiebesparing bij scholen uit te testen.


We willen met dit project aantonen dat we met de winst die we boeken door de stookplaatsoptimalisatie in een school voldoende middelen kunnen vrijmaken om het bestuur professioneel te begeleiden bij het uitvoeren van een groter energierenovatieproject.


De opbrengst van deze quick-win zal dienen om het schoolbestuur te ontzorgen bij het opstarten en opvolgen van een diepgaander energierenovatieproject en bij te dragen aan het terugbetalen van de financiering voor die diepgaande energierenovatie.


De financiering zal gebeuren door een lokale energiecoöperatie. Daarnaast willen we de leerlingen sensibiliseren en ouders (financieel en emotioneel) betrekken bij het project. Dit gebeurt door workshops te organiseren voor de leerlingen, de ouders en de coöperanten.


Leerlingen worden ook betrokken bij de opzet en gebruik van een energiemonitoringsysteem. Onze bedoeling is om in 2 scholen (een school in de provincie Antwerpen en in Oost-Vlaanderen) een pilootproject uit te voeren en aan te tonen dat de voorgestelde aanpak kan werken.


U kan van de volgende voordelen te genieten als pilootschool:

- ontzorging van de school (technisch en financiering)

- aandacht voor een integraal energieconcept, dus niet louter aandacht voor quick wins

- mogelijke externe financiering van de investeringskost in samenwerking met een lokale energiecooperatie

- betrokkenheid van de leerlingen d.m.v. workshops i.s.m. onze partner Goodplanet

- betrokkenheid van de leerkrachten, ouders en andere coöperanten door workshops i.s.m. Goodplanet en door eventuele financiële participatie met een lokale energiecoöperatie

- bijna de volledige begeleiding van het studiebureau wordt gesubsidieerd in dit pilootproject

- verlaging van de CO2-voetafdruk van de school

- het project zorgt op korte termijn voor een netto besparing voor de school, niet voor een verhoogde kost


Meer info op info@metiz.be


METIZ SIMAXX

28/8/2018

Sportimonium Zemst: Een uitdaging voor onze ingenieurs!


Het sportmuseum 'Sportimonium' in Zemst bestaat uit drie afzonderlijke gebouwen in een parkomgeving: Het museum, de bibliotheek en het depot.


METIZ werd gevraagd om het binnenklimaat van alle drie de gebouwen permanent online te brengen, inclusief volledige installatie van vaste en mobiele sensoren, hosting van de data, alarmering en naservice.


Een uitdaging ! Het museum heeft zeker geen eigen centraal netwerk in alle gebouwen en het depot is een betonnen constructie die specifiek gebouwd is om zo weinig mogelijk invloed van buitenaf te krijgen: een inerte ondoordringbare kooi van Faraday.


Het depot werd uitgerust met één GSM modem, geplaatst aan het raam. Deze staat in verbinding met het GSM netwerk en met een range extender in elk gebouw (line of sight).  Zo zorgen wij voor een eigen draadloos netwerk in elk ander gebouw waar alle sensoren naar toe rapporteren.


Zo zijn we er in geslaagd om in 3 gebouwen,  6 meetpunten temperatuur, 6 meetpunten vochtigheid en 2 meetpunten UV en Lux-waarde online te brengen op vier uur tijd.

Sportimonium
METIZ Range Extender
METIZ UV sensor
METIZ Lux sensor
METIZ Logger
METIZ Depot sensor
METIZ Archief sensor

2/8/2018

METIZ brengt gebouw Aminolabs online 

Aminolabs, producent van voedingssupplementen,  wordt al twee jaar opgevolgd door METIZ om de vochtigheid en temperatuur in verschillende lokalen en productieruimten in kaart te brengen en te optimaliseren.

Hiervoor hadden wij al draadloze sensoren en een statisch dashboard voorzien, maar in de zomer van 2018 zijn we een stapje verder gegaan.


Om voor de technische dienst en de directie de werking van de luchtgroepen, de koeling en de procesruimten permanent te evalueren hebben wij ons nieuw smartbuilding platform gekoppeld aan de reeds aanwezige sensoren.


Nu heeft de technische dienst ogenblikkelijk inzicht in de werking van de koeling en ontvochtiging van twee cruciale luchtgroepen, als de condities in de verschillende productieruimten. Zowel de buitencondities, temperaturen, relatieve vochtigheid, absolute vochtigheid, CO2 niveaus,... zijn zichtbaar als ogenblikkelijke waarde, als dagprofiel of als weekprofiel. Afwijkingen worden automatisch gedetecteerd.


Op directieniveau ziet men de maandelijkse humidity maps die direct inzicht geven in cruciale momenten of kan men op zeer eenvoudige manier het effect van de genomen maatregelen vergelijken met de voorgaande jaren.

METIZ SIMAXX

DEMODAGEN! 22 mei en 5 juni


Op 22 mei en 5 juni houden wij demodagen in Lier.


Gebouwbeheerders, property managers en facility managers kunnen dan op een uurtje, bij een hapje en een drankje, kennis maken met ons smartbuilding platform.


Ontdek hoe wij op 2 uur tijd een gebouw online brengen. Kom te weten hoe wij het energieverbruik en het binnenklimaat van uw gebouwen eenvoudigweg kunnen optimaliseren. Maak kennis met automatische foutdetectie van slecht presterende gebouwen.


Schrijf u hier gratis in.


Vermeld de dag en het uur dat u wenst te komen zodat wij u zeker een persoonlijke uitleg en demo kunnen geven.

31/10/2017


Monitoring Based Commissioning (MBCx). Een mond vol voor iets heel eenvoudigs: het monitoren van een gebouw om het zo  te analyseren, te optimaliseren en het nadien permanent 100% efficient te laten werken.


Dit resulteert in een energieverbruik dat écht onder controle blijft, goed geregelde installaties én een beter comfort en binnenklimaat voor de gebouwgebruikers.


METIZ levert een draadloos monitoringsplatform om inzicht te krijgen in uw gebouw of in meerdere gebouwen van uw patrimonium. Op 2 uur tijd is uw gebouw online. 


U kan vanaf dan de regeling van de klimaatinstallaties, het energieverbruik  en de comfortklachten in real-time samen met ons opvolgen. Met dit inzicht  zorgen onze ingenieurs voor een verbetering van het energieverbruik en de comfortklachten zonder investeringskost. Wij halen de fouten uit de regeling en verhogen de prestaties van het gebouw.


Een blijvende verlaging van het energieverbruik met 5 tot 25% is het gevolg. Ondertussen hebt u een objectief zicht op eventuele comfortklachten (getoetst aan het nieuwe KB van maart 2016) zodat u deze kan managen.


Onze whitepaper vind je hier.

METIZ SIMAXX

24/04/2017


METIZ gebruikt het Wisensys platform om gebouwen zonder gebouwbeheersysteem, toch online te brengen en zo te optimaliseren.


Aan de staat van deze sensoren te zien (productieproces) vreesden we even voor de jaarlijkse kalibratie.


De vrees was van korte duur, alle sensoren vielen nog perfect binnen de specificaties. METIZ blij, klant blij, en we doen er nog een jaartje bij!

17/10/2017 Metiz introduceert MBCx


Je kon ons in oktober vinden in Mechelen op #SSIS2017: de Smart Systems Industry Summit.


Samen met onze Nederlandse partner Wirelessvalue toonden we onze sensoren en smartbuilding toepassingen van onze statische en dynamische dashboards.


Veel bezoekers waren geïnteresseerd in onze" Monitoring based commissioning" (MBCx) oplossingen die we aanbieden via het Simaxx platform.


MBCx is een innovatieve manier om gebouwen via monitoring te optimaliseren en ze blijvend optimaal te laten werken op het vlak van luchtkwaliteit, verwarming, koeling en ventilatie.


18/04/2017


Een nieuwe uitdaging, een nieuwe oplossing. Voor een optimalisatie van één van de kantoren vroeg DAF Trucks ons om de tochtklachten te evalueren. METIZ zorgde voor een permanente temperatuurs- en luchtsnelheidsmeting ter hoogte van de bureaus.


Niet alleen is er nu een 24/7 registratie van de tochtklachten, het laat ook toe om de aanpassingen aan de klimatisatie onmiddellijk te evalueren.

13/09/2016


Gisteren mochten de leerlingen in Diepenbeek naar huis. Het was warmer dan 32°C in een nochtans gloednieuwe passiefschool.


Waarom worden passiefscholen soms toch te warm? Is het niet de bedoeling dat het binnenklimaat altijd goed is in een passiefgebouw? Hoe kan je dit voorkomen?


Onze whitepaper vind je hier.19/07/2016


Wanneer is het écht te warm om te werken ? Wanneer mag je stoppen met werken ? Of mag dat nooit ?


Hoe wordt oververhitting eigenlijk gemeten? Wat zegt de wetgever ?


Onze whitepaper vind je hier.

26/03/2016


De federale overheid heeft besloten om de eisen voor het binnenklimaat in gebouwen waar personen werken, véél strenger te maken. Waar er vroeger een middelenverbintenis gevraagd werd, eist men nu een resultaatsverbintenis.


Dit wijzigt het omgaan met comfort- en binnenklimaatklachten zéér grondig.


Onze whitepaper vind je hier.

CONTACTEER ONS

Zimmerplein 16

2500 Lier

 

Mail:  info@metiz.be

 

Tel: 03/369.10.66

 

BTW BE 0671.793.690

 

 

ONZE MISSIE

METIZ home

© Copyright 2017. All Rights Reserved.