Nieuws
Smartmonitoring CO2
Smartmonitoring CO2
Smartmonitoring CO2
Smartmonitoring CO2

22/12/2021 

CO2 monitoring is hot


Wij hadden best een druk najaar bij METIZ. Natuurlijk is de de Corona pandemie een grote trigger om de luchtkwaliteit in gebouwen in het oog te houden.


Op verschillende plaatsen hebben wij onze smartmonitoring geplaatst om gebouwen te monitoren en te analyseren. 

Onderstaande klanten kunnen sinds kort online CO2, temperatuur, relatieve vochtigheid en VOC's registreren, online analyseren, alarmeren en rapporteren.


 • IMEC toren Leuven (528 datapunten)
 • ST Engineering Sint Niklaas (60 datapunten)
 • OLV college Antwerpen (40 datapunten)
 • Hoofdzetel ASTRID (45 datapunten)
 • Cofinimmo (3 gebouwen)
 • Emmaus Mechelen (Lokalen en luchtgroep)


Onze losse Aranet4 sensoren zijn de deur uitgevlogen o.a. richting Stad Lier, Media mixer, Xpand, El Technics, Rode Kruis Hove-Lint, Dubo Limburg, ...


Wij danken al onze klanten voor het vertrouwen in 2021 en hopen op een veiliger en gezonder 2022!  Soeverein
  Draadloze stroomtangen

  09/04/2021 

  Monitoring vaccinatiecentrum


  In opdracht van Dubolimburg vzw monitort METIZ het stroomprofiel van de De Soeverein in Lommel.


  Deze evenementenhal wordt nu als vaccinatiecentrum gebruikt, de monitoring moest dus snel en zonder impact geplaatst worden.


  Op 18 cruciale punten hebben we draadloze stroomtangen geplaatst om de luchtgroepen, verlichting, pompen en dakextractoren de komende weken op te volgen.


  Op amper drie uur tijd werden 8 elektrische borden uitgerust met een draadloze stroommeting en de data gaat elke 30 seconden in real time naar de opdrachtgever die de data online opvolgt.

   Energiemonitoring
   COVID19 en luchtkwaliteit

   15/02/2021 

   Hoge Gezondheidsraad raadt hogere ventilatiedebieten aan


   De Hoge Gezondheidsraad verstrengt de ventilatie-eisen in haar meest recente advies (februari 2021) :


   • 50 tot 80 m³/h verse lucht per persoon
   • Een zo laag mogelijke CO2 concentratie, en zeker lager dan 800 ppm
   • Ventileren met 100% verse lucht, geen recirculatie
   • Specifieke maatregelen voor koelruimten
   • Kappers zouden zeker een CO2 meter moeten installeren (risico door haardrogers)
   • Handdrogers worden best vermeden


   Het HGR document vind je hier.


   METIZ ondersteunt voor 100% deze oproep. Wij kunnen de volgende gevraagde ondersteuning vanuit onze core-businees onmiddellijk leveren:


   • CO2 meters (rechtstreeks afleesbaar of online)
   • Audit luchtkwaliteit
   • Continue CO2-metingen via een binnenluchtmeetnetwerk

   • Ventilatie adviezen op maat (risicoanalyse, plan van aanpak)


   Meer info kan u altijd krijgen op info@metiz.be

    COVID19 en luchtkwaliteit

    22/10/2020 

    SERV pleit voor ventilatie in scholen, woonzorgcentra en sportcentra


    De Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen pleit in een uitgebreid en onderbouwd document voor :


    • Aandacht voor ventilatie om economische schade door coronabesmettingen te voorkomen
    • Specifieke aandacht voor scholen, woonzorgcentra en sportcentra
    • De nodige middelen, meters en menskracht
    • Degelijke data over besmettingen
    • Tijdelijke alternatieve maatregelen in afwachting van permanente ventilatie
    • Synergiën met het milieu- en klimaatbeleid.


    Het SERV document vind je hier.


    METIZ ondersteunt voor 100% deze oproep. Wij kunnen de volgende gevraagde ondersteuning vanuit onze core-businees onmiddellijk leveren:


    • CO2 meters
    • Brede meetcampagnes
    • Continue CO2-metingen via een binnenluchtmeetnetwerk

    • Ventilatie adviezen op maat (risicoanalyse, plan van aanpak)


    Meer info kan u altijd krijgen op info@metiz.be

     COVID19 en CO2 meten
     CO2 sensor
     CO2 sensor
     CO2 meten en COVID19 whitepaper
     Opvolging luchtkwaliteit

     7/6/2020 

     Kan CO2 meten COVID19 besmetting voorkomen?


     Wij krijgen veel vragen rond het meten van de CO2 concentraties in lokalen om zo een idee te krijgen of dit lokaal voldoende geventileerd wordt en aldus "veilig" is voor COVID19 besmetting.


     Hier een paar bedenkingen:


     Nut CO2 meten

     • De CO2 concentratie van een lokaal is inderdaad een indicator voor de luchtverversing met verse buitenlucht.
     • Verse buitenlucht heeft typisch een concentratie van 350 - 450 ppm. In de stad kan de buitenconcentratie echter hoger liggen (500-550 ppm).
     • Als een lokaal mensen bevat (die 40.000 ppm uitademen) zal de concentratie CO2 stijgen in dit lokaal. Typisch richting 700 - 1.200 ppm of soms meer (2.000 tot 3.000 ) afhankelijk van het aantal personen en de luchtverversing.
     • Een raam open zetten ("verluchten") zal de CO2 concentratie even doen dalen, maar eens het raam dicht is, stijgt de concentratie terug.
     • Permanente ventilatie (systeem A, B, C of D) die degelijk is uitgevoerd zal continu de lucht verversen, en de CO2concentratie op een bepaald niveau houden. Het is deze techniek die ook het COVID19 virus zal verdunnen (de kleine partikels in de lucht) en afvoeren.


     Welke CO2 concentratie?

     • Het CO2niveau waarop de lucht "veilig " is, is niet geweten. Het principe is: hoe dichter de CO2 concentratie bij 350-450 ppm ligt, tijdens gebruik van het lokaal, hoe meer de binnenlucht de buitenlucht benadert en hoe efficiënter de luchtverversing.
     • Voor werknemers eist men in België 900 ppm (of 500 ppm boven de buitenconcentratie) als bovengrens (KB 2 mei 2019), maar dit is geen drempel vanuit het standpunt van virus verspreiding, wel een compromis tussen luchtkwaliteit, energieverbruik en afvoer van vervuilende stoffen.


     Hoe meten?

     • Een CO2sensor in het lokaal is de ideale manier om per lokaal de luchtverversing te meten. Best wordt er midden in de ruimte gemeten op 1.5m hoogte, daar waar de personen werken/les volgen/... Plaats de sensor niet naast een deur of raam.
     • Grotere lokalen (>50 m²) of landschapskantoren hebben meerdere sensoren nodig. Het meten op een plaats in een kantoor waar weinig volk zit, zegt niets over de ventilatie efficientië op "hotspots" met meer volk. 
     • Een centrale CO2sensor in de luchtgroep geeft enkel een idee over de gemiddelde CO2concentratie in het gebouw en is dus niet geschikt om per lokaal de verversingsgraad te controleren.


     Meten of monitoren?

     • Het meten van de CO2concentratie is nuttig, het monitoren en loggen van de data is veel nuttiger.
     • Monitoren geeft een idee over de concentraties gedurende de dag, de week, de maand. Dit geeft inzicht in de data van de verschillende lokalen en kan leiden tot een betere afstelling van de luchtgroep. Dit vermijdt dat mensen zich zorgen maken over korte CO2 verhogingen die op zich niet gevaarlijk zijn en vaak het gevolg zijn van iemand die vlak bij de sensor ademt.
     • Het loggen van de CO2 concentratie gedurende de dag in combinatie met het aantal personen en de werking van de luchtgroep is ideaal.


     Welke sensor?

     • CO2 sensoren hebben altijd een onnauwkeurigheid (initiële afwijking van de reële concentratie) en een drift (steeds stijgende afwijking doorheen de jaren vanwege veroudering)
     •  De onnauwkeurigheid van sommige (goedkope) sensoren kan zeer groot zijn: tot 200 ppm (!). Typische onnauwkeurigheden liggen rond +- 50 ppm + 2 of 3% van de meetwaarde.
     • Indien de onnauwkeurigheid van de sensor niet mee gecommuniceerd wordt, is de sensor in principe onbetrouwbaar.
     • Het grootste gevaar ligt in de drift van de sensor. Het gevaar van drift is dat door de veroudering van de IR cel, er continu te lage CO2 concentraties gemeten worden. Dit geeft een vals gevoel van veiligheid. Wij hebben sensoren gezien die na een paar maand al volledig foutief meten.
     • Sensoren die reeds jaren in een gebouwbeheersysteem dienen, kunnen best nagekeken worden op drift of er wordt gekozen voor een parallel onafhankelijk meetsysteem


     Onderhoud en opvolging

     • Vanwege de onnauwkeurigheid en drift moet een CO2 sensor regelmatig gekalibreerd worden
      • of door de sensor bloot te stellen aan een gekende CO2 concentratie (gasfles of buitenlucht)
      • of door een sensor te kiezen met ABC-technologie (Automatic Background Calibration) op voorwaarde dat de buitenlucht concentratie in het lokaal zeker geregeld behaald wordt (niet voor inpandige lokalen!)
      • of door de sensor geregeld te vervangen.

      Meer info


      Bovenstaande tekst in PDF vindt u hier.


       COVID19 en ventilatie
       COVID19 en luchtkwaliteit

       17/5/2020 

       Webinar: COVID19 en binnenklimaat monitoring.


       Samen met Energis.cloud en het WTCB geven wij op 28 mei een webinar over COVID19 en het monitoren van de luchtkwaliteit in gebouwen en luchtgroepen.


       Meer info en inschrijven op deze link: https://www.energis.cloud/en/news/ensure-healthy-working-environments-during-and-after-covid-19/

        Luchtgroep en corona
        Luchtgroep en corona
        Ventilatie en corona
        Rehva en corona

        18/3/2020 

        Coronavirus en ventilatie: Do's and don'ts


        Wat moet je doen in gebouwen om verdere verspreiding van het COVID19 virus te voorkomen? Verspreidt de ventilatie het virus? Of voorkomt de ventilatie verdere verspreiding? En wat als je geen ventilatiesysteem hebt?


        Dit zijn de adviezen van experts:


        • Ventileer maximaal. Hoe meer aanvoer van verse lucht hoe beter.
        • Laat de luchtgroep op maximaal debiet draaien, ook al is er een lagere bezetting. Zet desnoods een extra raam open indien mogelijk.
        • Voor gebouwen zonder ventilatie: zet zeker ramen open om een natuurlijke ventilatie mogelijk te maken.
        • Indien de luchtgroep (deels) lucht recirculeert: zet dit af.
        • Warmtewielen worden best gebypassed tenzij het lekdebiet minimaal is.
        • De (eventuele) bevochtiging mag zeker aan blijven. Een corona virus gedijt het best in droge lucht, maar het effect van bevochtiging zou niet zo groot zijn.


        Meer informatie in volgende documenten:


        WTCB:COVID-19-pandemie: wat met de technische installaties?


        REHVA COVID-19 guidance document, April 3, 2020        Slimme meter met één sensor
        Slimme meter met één sensor
        Slimme meter met één sensor

        4/3/2020 

        Energieverspilling detecteren met één sensor


        In de VTS scholengroep in Sint Niklaas heeft METIZ de hoofd-gasmeters van de verschillende campussen en de sporthal uitgerust met één draadloze sensor. Die meet elke minuut, real-time, het gasverbruik en stuurt de meting direct door naar ons online dashboard. Op die meting gebeuren dan automatische analyses.


        Dit is een top-down aanpak van energieverspilling. Door eerst op hoog niveau te kijken naar het energieprofiel, zien we bepaalde onregelmatigheden, wat ons toelaat gericht acties te ondernemen.


        Zonder de nood aan een gedetailleerde (dure) energieaudit kunnen we zo volgende zaken al opmerken en optimaliseren:


        • Energieverbruik buiten de gebruiksuren
        • Energieverbruik en baseload in vakantieperioden
        • Gasverbruik in functie van de buitentemperatuur
        • Dag/nacht profiel
        • Week/weekend profiel
        • Evolutie over de jaren
        • Effect energiebesparende maatregelen
        • ...


        De data kan permanent online opgevolgd worden door alle betrokken partijen en laat zo toe zeer efficiënt energieverspilling te detecteren.


        Meer info over energiebewaking kan u altijd krijgen op info@metiz.be 

        Analyse data monitoring
        Provincie VlBr
        Analyse data monitoring
        Sensor raam contacttemperatuur

        25/2/2020 

        Meten is weten én beslissen: Provinciehuis Vlaams Brabant


        De Provincie Vlaams Brabant overweegt om thermochromatisch glas te plaatsen in het provinciehuis in Leuven.

        Thermochromatisch glas wijzigt zijn zondoorlaat in functie van de temperatuur. Een dynamische zonwering dus.


        METIZ werd gevraagd om eerst een vergelijkende studie te doen op basis van de monitoring van vier test lokalen (twee met thermochromatisch glas en twee zonder) en dit gedurende  6 maanden.


        Elk lokaal werd uitgerust met een klimaatsensor (Temperatuur, vochtigheid, CO2, beweging en Luxwaarde) die elke minuut de data registreert. Ondertussen wordt de werking van de klimaatbalken gemonitord net als de contacttemperatuur van de beglazing.


        METIZ volgt real-time de data op vanop kantoor. De klant volgt eveneens mee vanop zijn bureau.


        Gecombineerd met de data uit het gebouwbeheersysteem stelt METIZ een vergelijking op van het klassieke glas met zonnewering en het thermochromatische glas. Hierbij wordt zowel de wintersituatie (laagstaande zon, maar lage buitentemperaturen) als de zomersituatie (hoogstaande zon, hoge buitentemperaturen) vergeleken.


        Meer info over expertises kan u altijd krijgen op info@metiz.be.  

        Sensor koelbalk
        Sensor raam en luchttemperatuur
        Sensor LUX, beweging, CO2, vochtigheid en temperatuur
        Meting thermisch comfort ISO7730
        Sensor CO2, vocht en temperatuur
        Sensor uitblaas VRV

        16/12/2019 

        Meten, analyseren én oplossen. Gebouwoptimalisatie in één week.


        Bij deze klant waren er al maanden klachten over de werking van de klimatisatie. Er werd geventileerd met systeem D (warmtewiel en warmwaterbatterij) en geklimatiseerd met een VRV systeem.


        De klachten waren zeer verspreid: te warm, te fris, tocht, te muf, te weinig zuurstof...


        Met een uitgebreide monitoring met 12 sensoren (1 comfortmeter, 4 luchtkwaliteitsensoren en 8 temperatuursensoren aan de uitblaas van de VRV roosters) wisten we in één week tijd de vinger op de wonde te leggen.


        De klant kreeg een uitgebreid rapport met toetsing aan de wetgeving voor thermisch comfort en binnenklimaat (KB 2012 en KB 2019) en een zicht op het aantal ontevreden werknemers. Eveneens werden de fluctuaties van het VRV systeem in kaart gebracht.


        In samenspraak met de facilitaire dienst werden er maatregelen genomen. De regeling van de luchtgroep is nagezien en aangepast. De installateur van het VRV systeem kreeg een uitgebreid zicht op de problemen en doet de nodige inspanningen.


        Meer info over onze aanpak bij comfortklachten in gebouwen en HVAC optimalisaties kan u krijgen op info@metiz.be.  

        Analyse comfortklassen
        Analyse VRV temperaturen
        Nieuw KB binnenklimaat

        23/5/2019

        Wetgeving binnenklimaat verandert nogmaals

        Drie jaar na de publicatie van federale wetgeving rond het binnenklimaat en de ventilatie van werkplekken, verandert de wetgeving opnieuw. 


        De werkgever moet de nodige technische en/of organisatorische maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat de CO2-concentratie in de lokalen lager is dan 900 ppm. (Deels afhankelijk van de buitenconcentratie)
         
        Als de werkgever echter op basis van de risicoanalyse kan aantonen dat de werknemers een gelijkwaardige of betere bescherming genieten als gevolg van het uitschakelen of verminderen van zoveel mogelijk verontreinigingsbronnen, dan volstaat het dat de CO2-concentratie in de werklokalen gewoonlijk lager is dan 1200 ppm, of dat er een minimum ventilatiedebiet is van 25m3 per uur per aanwezige persoon.
          
        Voor bestaande gebouwen die nog niet aan deze normen kunnen voldoen, moet er een actieplan worden opgesteld om ervoor te zorgen dat men op termijn wel aan deze normen voldoet. Er moet een stapsgewijze planning opgemaakt te worden om de situatie geleidelijk aan te verbeteren met maatregelen op korte, middellange en lange termijn.
          
        Voor nieuwbouw (of fundamentele verbouwingen waarvoor een bouwaanvraag nodig is) na 1 januari 2020 moet de werkgever ervoor zorgen dat aan de nieuwe regels wordt voldaan.


        U kan bij METIZ terecht voor


        • De gevraagde CO2 metingen 
        • De verplichtte risicoanalyse van lokalen, gebouwen of groepen van gebouwen
        • De opmaak van het actieplan.
        • Tussentijdse opvolging van de binnenluchtkwaliteit in afwachting van maatregelen
        • Permanenteopvolging van de binnenluchtkwaliteit als organisatorische maatregel


        U vindt de publicatie van de nieuwe wetgeving hier.


        Meer info kan u krijgen op info@metiz.be. 

        Analyse KB binnenklimaat
        Analyse KB binnenklimaat

        3/5/2019 

        Comfortklachten online beheren


        Comfortklachten managen in gebouwen is onbegonnen werk. Niet alleen zijn comfortklachten zeer subjectief, ze treden ook vaak op in verschillende lokalen en gebouwen en op verschillende momenten doorheen het jaar. Het is te droog, te muf, te warm, te koud,...


        Hoe kan u dit beheren en de echt gefundeerde klachten er uit halen? Hoe vermijdt u het typische "brandjes blussen"? Wat gebruikt u als data bij discussies tussen vakbond, preventieadviseur en onderhoudsfirma?


        METIZ heeft hiervoor een oplossing gevonden: wij brengen comfortklachten permanent online met één draadloze sensor. En dit voor één of meerdere lokalen van één gebouw of verschillende gebouwen. Van de data maken wij begrijpbare informatie via een kleurencode.


        Het online dashboard visualiseert de comfortklachten volgens het de nieuwe regelgeving over de ventilatie van arbeidsplaatsen. Wekelijks of maandelijks krijgt u ook een overzichtsrapport. Als het echt ergens de spuitgaten uitloopt sturen we een mailtje om u te verwittigen. 


        Dit stopt de subjectieve discussie over binnenklimaatklachten en geeft u de nodige input om een lange termijn strategie te voorzien om te voldoen aan het nieuwe KB (26/3/2016). U kan zich concentreren op uw gebouwen en het comfort van de gebruikers.


        Meer info kan u krijgen op info@metiz.be.  

        Carpet plot CO2 concentratie kantoor
        Windsensor
        VOC sensor
        Draadloze modem
        VOC sensor luchtgroep
        VOC sensor afblaas labos

        11/01/2019

        Vluchtige Organische Stoffen (VOC's) detecteren: een uitdaging! 


        METIZ heeft het nieuwe jaar goed ingezet. Met een prikkelend project, waarbij de klant de aanwezigheid van VOC's (Vluchtige Organische Componenten) wou monitoren zowel in het kantoor, als daarrond wegens de aanwezigheid van veel chemische industrie en hardnekkige binnenklimaatklachten.


        Daarenboven moest de windrichting mee gemonitord worden om de bron van de VOC's te kunnen opsporen.


        Op drie uur tijd hebben wij een draadloze monitoring geplaatst. Wij monitoren nu elke 20 seconden de VOC stromen van de afblaas van de eigen labo's, de aanzuig van de luchtgroep van het kantoor, de eventuele inblaas van VOC's via de ventilatie en de VOC's die eventueel via de ingang van de naburige industrie infiltreert. Daarenboven staat er op het dak een draadloze windsensor met vorstbeveiliging en uitbreidingsmogelijkheden voor bijkomende VOC en H2S metingen buiten.


        Voor de specialisten: de VOC's worden met een PID (Photo Ionisation Detector) gemeten, de enige professionele manier om dit te doen. Dit zorgt dat we zeer kleine concentraties (die geurlast veroorzaken) tot op PPB niveau (Parts Per Billion) kunnen detecteren en een zeer stabiele metingen kunnen doen zonder storende invloed van de temperatuur of relatieve vochtigheid.


        Onze catalagous met alle mogelijke gasdetectoren vind je hier onder.

        Gasdetectoren
        Analyse KB binnenklimaat

        5/12/2018

        Een oplossing voor strenge binnenklimaateisen 

        In 2016 is er een nieuw KB gepubliceerd dat het binnenklimaat in kantoren (en alle plaatsen waar mensen werken) in strengere normen goot. 800 ppm werd de norm qua CO2 concentratie (en 1200 ppm de bovengrens). Ook de relatieve vochtigheid werd aan banden gelegd: Tussen 40 en 60% werd het ideaal.

        Zeer strenge eisen en niet eenvoudig om hier aan te voldoen!


        Het is aan de werkgever om oplossingen of strategiën te voorzien als deze waarden niet gehaald worden.

        Maar hoe weet u of uw werkplekken voldoen? 


        Bij METIZ hebben wij een oplossing gevonden. Met één draadloze sensor kunnen wij het binnenklimaat (KB van 26/3/2016) op een werkplek rapporteren. Dit kan een tijdelijke meting zijn, maar evengoed  een permanente. In het laatste geval zullen wij de werkplek(ken) uitrusten met een binnenklimaatsensor die online de actuele waarden weergeeft zowel in grafiek als in een duidelijke kleurenplot voor de voorbije maand.


        Tegelijkertijd kan u  altijd een overzicht oproepen  van alle momenten de voorbije weken/maanden/... waarbij er niet voldaan werd aan het KB. Dit stop de discussie over binnenklimaatklachten en geeft u de nodige input om een strategie te voorzien om te voldoen aan dit KB.


        Meer info kan u krijgen op info@metiz.be


        Binnenklimaatsensor
        Carpet plot CO2 concentratie kantoor
        PMV PPD meting
        Betonkernactivering monitoring aanvoer en retour
        Plafondsensor

        5/11/2018

        Betonkernactivering, het zit in de regeling! 

        Bij METIZ zijn we gespecialiseerd in het optimaliseren van comfort in kantoren. Zeker wanneer er traag  reagerende systemen zoals betonkernactivering gebruikt worden, is het cruciaal dat de regeling doet wat er ooit gepland is op de studietafel.


        In veel gevallen zien we dat projecten met dergelijke innovatieve koel- en verwarmingsafgifte, niet optimaal renderen en dat er toch comfortklachten optreden. Vaak zit het in de regeling: betonkernactivering is traag, en de regeling moet perfect zijn, anders riskeer je comfortklachten of een groot aandeel verwarming of koeling via de ventilatie. Wat niet de bedoeling is.


        Een typische aanpak bij dergelijke klachten, is een monitoring van de verschillende temperaturen (enkelhoogte, bureau, plafondtemperatuur) op een aantal bureaus gedurende 3 maand. Dit is ook wat we bij deze klant hebben gedaan.


        En dit gecombineerd met de officiële PMV/PPD metingen om het comfort te objectiveren volgens de norm ISO 7730 (zoals gevraagd wordt in het KB van juni 2012 en voorgeschreven wordt in de codex). Dit legt de vinger op de wonde. Stralingsverwarming (of koeling) kan je namelijk niet met klassieke temperatuursensoren evalueren. Op drie maand tijd zijn hier de comfortproblemen geanalyseerd en is er een oplossing gevonden.        Draadloze modem
        Meting temperatuur enkelniveau
        Profiel betonkernactivering
        Monitoring droging
        draadloze stroomconverter
        Referentiemeting

        11/10/2018

        DAF trucks: Droog en heet! 

        Bij METIZ kijken we niet op een uitdaging meer of minder. Toen DAF Trucks in Eindhoven ons de vraag stelde of we een luchtbehandelingskast konden monitoren, zeiden we natuurlijk direct ja !


        Tot bleek dat er temperaturen tot 200°C en vochtigheden van 1% tot 100% konden optreden...


        De luchtbehandelingskast maakt namelijk deel uit van een drogingsproces, om zo extreem koude lucht te produceren om de motoren van de vrachtwagens te testen.


        Het warmtewiel van dat proces is zeer gevoelig voor te hoge temperaturen. En een warmtewiel... dat kost véél geld als dat beschadigd wordt.


        METIZ werd aangezocht om het drogingsproces bijkomend te monitoren op vier plaatsen. Dankzij een integratie van DeltaOhm sensoren en een WirelessValue draadloze monitoring, konden wij op één dag tijd de ploeg van Daf Trucks en hun aannemer een real-time view geven op de extreme temperaturen en de vochtigheid. De monitoring blijft nog minstens een jaar lang parallel lopen aan de bestaande regeling van de kast ter controle.        Draadloze stroomconverters
        Baseunit
        DAF Dashboard

        18/9/2018

        Wij zoeken een school! 

        METIZ is, samen met Factor 4, Goodplanet en ZuidtrAnt gekozen door het department onderwijs om twee pilootprojecten rond energiebesparing bij scholen uit te testen.


        We willen met dit project aantonen dat we met de winst die we boeken door de stookplaatsoptimalisatie in een school voldoende middelen kunnen vrijmaken om het bestuur professioneel te begeleiden bij het uitvoeren van een groter energierenovatieproject.


        De opbrengst van deze quick-win zal dienen om het schoolbestuur te ontzorgen bij het opstarten en opvolgen van een diepgaander energierenovatieproject en bij te dragen aan het terugbetalen van de financiering voor die diepgaande energierenovatie.


        De financiering zal gebeuren door een lokale energiecoöperatie. Daarnaast willen we de leerlingen sensibiliseren en ouders (financieel en emotioneel) betrekken bij het project. Dit gebeurt door workshops te organiseren voor de leerlingen, de ouders en de coöperanten.


        Leerlingen worden ook betrokken bij de opzet en gebruik van een energiemonitoringsysteem. Onze bedoeling is om in 2 scholen (een school in de provincie Antwerpen en in Oost-Vlaanderen) een pilootproject uit te voeren en aan te tonen dat de voorgestelde aanpak kan werken.


        U kan van de volgende voordelen te genieten als pilootschool:

        - ontzorging van de school (technisch en financiering)

        - aandacht voor een integraal energieconcept, dus niet louter aandacht voor quick wins

        - mogelijke externe financiering van de investeringskost in samenwerking met een lokale energiecooperatie

        - betrokkenheid van de leerlingen d.m.v. workshops i.s.m. onze partner Goodplanet

        - betrokkenheid van de leerkrachten, ouders en andere coöperanten door workshops i.s.m. Goodplanet en door eventuele financiële participatie met een lokale energiecoöperatie

        - bijna de volledige begeleiding van het studiebureau wordt gesubsidieerd in dit pilootproject

        - verlaging van de CO2-voetafdruk van de school

        - het project zorgt op korte termijn voor een netto besparing voor de school, niet voor een verhoogde kost


        Meer info op info@metiz.be


        METIZ SIMAXX

        28/8/2018

        Sportimonium Zemst: Een uitdaging voor onze ingenieurs!


        Het sportmuseum 'Sportimonium' in Zemst bestaat uit drie afzonderlijke gebouwen in een parkomgeving: Het museum, de bibliotheek en het depot.


        METIZ werd gevraagd om het binnenklimaat van alle drie de gebouwen permanent online te brengen, inclusief volledige installatie van vaste en mobiele sensoren, hosting van de data, alarmering en naservice.


        Een uitdaging ! Het museum heeft zeker geen eigen centraal netwerk in alle gebouwen en het depot is een betonnen constructie die specifiek gebouwd is om zo weinig mogelijk invloed van buitenaf te krijgen: een inerte ondoordringbare kooi van Faraday.


        Het depot werd uitgerust met één GSM modem, geplaatst aan het raam. Deze staat in verbinding met het GSM netwerk en met een range extender in elk gebouw (line of sight).  Zo zorgen wij voor een eigen draadloos netwerk in elk ander gebouw waar alle sensoren naar toe rapporteren.


        Zo zijn we er in geslaagd om in 3 gebouwen,  6 meetpunten temperatuur, 6 meetpunten vochtigheid en 2 meetpunten UV en Lux-waarde online te brengen op vier uur tijd.

        Sportimonium
        METIZ Range Extender
        METIZ UV sensor
        METIZ Lux sensor
        METIZ Logger
        METIZ Depot sensor
        METIZ Archief sensor

        2/8/2018

        METIZ brengt gebouw Aminolabs online 

        Aminolabs, producent van voedingssupplementen,  wordt al twee jaar opgevolgd door METIZ om de vochtigheid en temperatuur in verschillende lokalen en productieruimten in kaart te brengen en te optimaliseren.

        Hiervoor hadden wij al draadloze sensoren en een statisch dashboard voorzien, maar in de zomer van 2018 zijn we een stapje verder gegaan.


        Om voor de technische dienst en de directie de werking van de luchtgroepen, de koeling en de procesruimten permanent te evalueren hebben wij ons nieuw smartbuilding platform gekoppeld aan de reeds aanwezige sensoren.


        Nu heeft de technische dienst ogenblikkelijk inzicht in de werking van de koeling en ontvochtiging van twee cruciale luchtgroepen, als de condities in de verschillende productieruimten. Zowel de buitencondities, temperaturen, relatieve vochtigheid, absolute vochtigheid, CO2 niveaus,... zijn zichtbaar als ogenblikkelijke waarde, als dagprofiel of als weekprofiel. Afwijkingen worden automatisch gedetecteerd.


        Op directieniveau ziet men de maandelijkse humidity maps die direct inzicht geven in cruciale momenten of kan men op zeer eenvoudige manier het effect van de genomen maatregelen vergelijken met de voorgaande jaren.

        METIZ SIMAXX

        DEMODAGEN! 22 mei en 5 juni


        Op 22 mei en 5 juni houden wij demodagen in Lier.


        Gebouwbeheerders, property managers en facility managers kunnen dan op een uurtje, bij een hapje en een drankje, kennis maken met ons smartbuilding platform.


        Ontdek hoe wij op 2 uur tijd een gebouw online brengen. Kom te weten hoe wij het energieverbruik en het binnenklimaat van uw gebouwen eenvoudigweg kunnen optimaliseren. Maak kennis met automatische foutdetectie van slecht presterende gebouwen.


        Schrijf u hier gratis in.


        Vermeld de dag en het uur dat u wenst te komen zodat wij u zeker een persoonlijke uitleg en demo kunnen geven.

        31/10/2017


        Monitoring Based Commissioning (MBCx). Een mond vol voor iets heel eenvoudigs: het monitoren van een gebouw om het zo  te analyseren, te optimaliseren en het nadien permanent 100% efficient te laten werken.


        Dit resulteert in een energieverbruik dat écht onder controle blijft, goed geregelde installaties én een beter comfort en binnenklimaat voor de gebouwgebruikers.


        METIZ levert een draadloos monitoringsplatform om inzicht te krijgen in uw gebouw of in meerdere gebouwen van uw patrimonium. Op 2 uur tijd is uw gebouw online. 


        U kan vanaf dan de regeling van de klimaatinstallaties, het energieverbruik  en de comfortklachten in real-time samen met ons opvolgen. Met dit inzicht  zorgen onze ingenieurs voor een verbetering van het energieverbruik en de comfortklachten zonder investeringskost. Wij halen de fouten uit de regeling en verhogen de prestaties van het gebouw.


        Een blijvende verlaging van het energieverbruik met 5 tot 25% is het gevolg. Ondertussen hebt u een objectief zicht op eventuele comfortklachten (getoetst aan het nieuwe KB van maart 2016) zodat u deze kan managen.


        Onze whitepaper vind je hier.

        18/04/2017


        Een nieuwe uitdaging, een nieuwe oplossing. Voor een optimalisatie van één van de kantoren vroeg DAF Trucks ons om de tochtklachten te evalueren. METIZ zorgde voor een permanente temperatuurs- en luchtsnelheidsmeting ter hoogte van de bureaus.


        Niet alleen is er nu een 24/7 registratie van de tochtklachten, het laat ook toe om de aanpassingen aan de klimatisatie onmiddellijk te evalueren.

        13/09/2016


        Gisteren mochten de leerlingen in Diepenbeek naar huis. Het was warmer dan 32°C in een nochtans gloednieuwe passiefschool.


        Waarom worden passiefscholen soms toch te warm? Is het niet de bedoeling dat het binnenklimaat altijd goed is in een passiefgebouw? Hoe kan je dit voorkomen?


        Onze whitepaper vind je hier.        19/07/2016


        Wanneer is het écht te warm om te werken ? Wanneer mag je stoppen met werken ? Of mag dat nooit ?


        Hoe wordt oververhitting eigenlijk gemeten? Wat zegt de wetgever ?


        Onze whitepaper vind je hier.

        26/03/2016


        De federale overheid heeft besloten om de eisen voor het binnenklimaat in gebouwen waar personen werken, véél strenger te maken. Waar er vroeger een middelenverbintenis gevraagd werd, eist men nu een resultaatsverbintenis.


        Dit wijzigt het omgaan met comfort- en binnenklimaatklachten zéér grondig.


        Onze whitepaper vind je hier.

        CONTACTEER ONS

        Oostmalsesteenweg 261

        2310 Rijkevorsel


        Mail:  info@metiz.be

         

        Tel: 03/369.10.66

         

        BTW BE 0671.793.690

         

         

        ONZE MISSIE

        METIZ home

        © Copyright 2017. All Rights Reserved.